بنر های تبلیغاتی (web banner)

بنر های تبلیغاتی نوعی از تبلیغات در سطح اینترنت است که در وب سایت ها جای می گیرد. از این بنر ها در ارسال ایمیل تبلیغاتی نیز می توان استفاده کرد. بنر های تبلیغاتی معمولا برای جذب ترافیک به یک وب سایت استفاده می شوند. اکثر تبلیغ کننده گان با این موضوع و مفهوم نرخ کلیک آشنایی دارند. در بسیاری از موارد، بنرها توسط سرور تبلیغ مرکزی تحویل داده می شود. مدیر سایت با مرور گزارشات بنرها می تواند تشخیص دهد که کاربران با کلیلک بر روی بنرها با سایت آنها آشنا شده اند. بنر های تبلیغاتی همان روش کار تبلیغات سنتی را دارند. اطلاعات از محصولان، ارائه دلایل خرید محصول به مشتری و ...