6
اردیبهشت

نکاتی که رعایت نکردن آن ها نرخ اسپم را در ارسال ایمیل تبلیغاتی افزایش می دهد

همان طور که می دانید ارسال ایمیل تبلیغاتی راهی موثر و کم هزینه برای تبلیغات کسب و کار است. اما  باید بدانید که رعایت نکردن بعضی نکات باعث می شود که ایمیل های ارسالی شما وارد پوشه ی اسپم شود.

رعایت نکردن نکاتی از قبیل:

- شما به خط موضوع یا subject line اهمیت زیادی نمی دهید

انتخاب موضوع در ارسال ایمیل تبلیغاتی قاعده بسیار مهمی است که باید با ظرافت برای آن وقت گذاشته  شود. اولین کلمات خبرنامه شما که دیده می شود همین خط موضوع شما است. خط موضوع میزان بازدید از landing page  شما را نیز تعیین می کند. زیرا شما با این یک خط به خواننده می گویید دقیقا راجع به چه چیزی صحبت می کنید و نوع کسب کارتان در قالب چند کلمه توصیف می شود.

در ارسال ایمیل تبلیغاتی به این فکر کنید که چه موضوعی می تواند هم واضح باشد، هم دقیقا به آن چه  ارسال می کنید اشاره کند و هم خواننده را به باز کردن ایمیل جذب کنید. خودتان را جای کاربری که با کسب و کار شما تا حدودی آشنا است و ایمیل شما را دریافت می کند قرار دهید. 

- ایمیل تبلیغاتی را به طور واضح مشخص نمی کنید

اگرکسب و کار شما ایمیل های خود را برای تبلیغ کالا و یا خدمات ی ارسال می کند، شما نیاز دارید که به طور واضح تبلیغات خود را معرفی کنید و برای این کار بهتر است در ارسال ایمیل تبلیغاتی از تصاویر استفاده کنید  اما این تصاویر و مشخصات درج شده در آن ها نباید تفاوتی با پیشنهادات ارائه داده شده در سایت داشته باشد.

- شما آدرس و شماره تلفن کسب وکار خود را در کمپین خود قرار نمی دهید

یکی از مهم ترین بخش های مهم در ارسال ایمیل تبلیغاتی، آدرس پستی و شماره تلفن صحیح فرستنده است. هر کسب و کاری باید یک آدرس پستی داشته باشد. برای کمک به شفافیت و حقیقی بودن کسب و کار خود نیاز دارید آدرس پستی خود را در جایی از خبرنامه بگنجانید.

از طرفی راهی برای این که مطمئن باشید در یاد کاربر خواهید ماند نیز همین آدرس پستی و شماره تلفن است.

- شما تیم بازاریابی و کمپین تبلیغاتی خود ار دنبال نمی کنید

گاهی ممکن است شما ارسال ایمیل تبلیغاتی خود را به تیمی خارج از دفتر کسب و کارتان واگذار کنید در  این صورت هم باز شما در برابر آن چه که با نام شما ارسال می شود مسئول هستید. هم شما و هم تیم بازاریابی در برابر ایمیل های ارسالی مسئولیت دارید.  

همیشه از آن چه که تیم بازاریابی انجام می دهند مطلع باشید و بدانید که دقیقا در همان مسیری که شما تعیین کرده اید محتوا تولید و ارسال می کنند. برای کمپین های آینده خود طرحی پیاده کنید و آن را در اختیار تیم خود قرار دهید و بخواهید برای طرح های آینده محتوا های جدید در ارسال ایمیل تبلیغاتی تولید کنند و آن ها  را در اختیار شما قرار دهند.