چندین ایده ی برتر در ارسال ایمیل تبلیغاتی

 
  • خلاصه ایی از با ارزش ترین مقالاتی که در جا های دیگر منتشر شده است را برای خود تهیه کنید.
  • یک لیست از آخرین آپدیت های گوگل شامل وب سایت ها، اخبار و ... برای خود تهیه کنید و ازآن ها برای طراحی موضوع، محتوا و .... ی خبرنامه ی خود در ارسال ایمیل تبلیغاتی استفاده کنید در این حالت که خبرنامه های شما به روز باشند نرخ باز شدن آن ها هم افزایش می یابد.
  • با مشتریان خود مصاحبه کنید و نتیجه ی حاصل از مصاحبه ی خود را در ارسال ایمیل تبلیغاتی قرار دهید. 
  •  برای هر خبرنامه ی خود یک نظر سنجی قرار دهید و در ارسال ایمیل گروهی بعدی تان آن ها را به اشتراک بگذارید و از نتایج به دست آمده برای بهبود کاری خود استفاده کنید.
  • خلاصه ایی از با ارزش ترین مقالاتی که در جا های دیگر منتشر شده است را برای خود تهیه کنید.
  •  لیستی از اخبار مهم بازاریابی را برای خود تهیه کنید و از آن ها در ارسال ایمیل تبلیغاتی استفاده کنید.
  •   فهرستی از مفید ترین محصولات خود تهیه کنید و در خبرنامه خود قرار دهید.
  • برای ارسال ایمیل تبلیغاتی لیستی از زمینه های قابل چاپ که در ایمیل می شود استفاده کرد تهیه کنید.