تبلیغات نمایشی (Display advertising)

نوعی از تبلیغات است که معمولا شامل متن، لوگوها، تصاویر، نقشه مکان ها و دیگر آیتم های مشابه می باشد. در نشریات، تبلیغات نمایشی می تواند در همان صفحه اصلی و یا در صفحه مجاور قرار گیرد اما تبلیغات طبقه بندی شده به طور کلی در یک بخش مجزا و به صورت متن تنها و محدود دیده می شود که از نوع سنتی تبلیغات به شمار می آید. در ارسال ایمیل تبلیغاتی، این نوع تبلیغات نمایشی می تواند بسیار تاثیر گذار باشند.

در کل تبلیغات نمایشی لازم نیست که حتما شامل تصاویر و یا ویدئو باشد بلکه همان تبلیغات متنی هم اگر در جای مناسب استفاده شود تاثیر گذار خواهد بود مثل تبلیغاتی که بره گوشی های تلفن همراه و یا آدرس ایمیل ها ارسال می شود.

بیلبوردها، پوسترها، آگهی ها، کارت های ویزیت و تبلیغات مثال هایی از انواع تبلیغات نمایشی هستند که در آنها ایمیل تبلیغاتی از مهمترین و پرکاربرد ترین ها در عصر کنونی می باشد.