فواید ارسال ایمیل تبلیغاتی

کاهش زمان و نیروی مصرفی
لحظه ای به ساختار تبلیغاتی که شرکت ها درگیر آن هستند فکر کنید. به زمان و تلاشی که صرف می کنند تا با یکی از روش های شایع ارتباطات، تبلیغات کسب و کار خود را انجام دهند.
استفاده از نامه های پستی که شامل تبلیغات، تراکت و مجلات تبلیغاتی می شود که معمولا یک یا چند طراح زمان زیادی برای آن صرف می کنند که در نهایت پس از تجدید نظرهای طولانی طرحی به تسویب می رسد و برای پیاده سازی آن هزینه های زیادی صرف کاغذ و چاپ آن خواهد شد. یا روش های تلفنی برای تبلیغات و جذب مشتری که آن نیز وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی را صرف می کند.
اما........
با ایمیل مارکتینگ که ارسال ایمیل تبلیغاتی جزئی از آن است شما می توانید در کمتر از 2 ساعت یک بازاریابی گسترده در زمینه فعالیت کسب و کارتان راه اندازی کنید. استفاده از قالب های ایمیل استاندارد و تغییر گرافیکی آنها به ساده ترین شکل، استفاده آسان از لیست ایمیلهای کسب و کارتان، کپی گرفتن از هر ایمیل برای ارسال مجدد به لیست های دیگر و دسترسی آنی به آمار ارسال ایمیل تبلیغاتی خود مثل نرخ باز شدن نرخ کلیک، لغو عضویت ها و بسیاری از کارهای مرتبط با بازاریابی که هفته ها به طول می انجامد شما با ایمیل مارکتینگ و تنها با یک نفر کارمند در کمتر از 2 ساعت می توانید انجام دهید.