بازاریابی مقاله ای (Article marketing)

بازاریابی مقاله ای نوعی از تبلیغات است که شرکت ها و کسب و کار ها اقدام به نوشتن مقاله های کوتاه درباره برند و محصولاتشان می کنند. سپس این مقالات را در قالب ارسال ایمیل تبلیغاتی بر ای مشتریان خود می فرستند.

صاحبان کسب و کار، بازاریابان و کارآفرینان تلاش می کنند برای به حداکثر رساندن نتایج حاصل از یک کمپین تبلیغاتی، تعداد زیادی مقاله درباره موضوعات کمپین ها در سایت خود و یا از طریق ارسال ایمیل تبلیغاتی به مشتریان خود ارائه دهند.